Posts Tagged ‘altes capacitats’

Carta a una escola II

junio 19, 2012

Hace dos años entramos con el alma cansada, la duda y la esperanza escritas en nuestros rostros. Impotentes, escépticos hacia un sistema educativo que nos hacia sentir extraños. Hace dos años no me imaginaba escribir esta carta.

Vocación, dedicación, humanidad. Son palabras que me evocan esta escuela de nombre raro, que nos ha permitido por un tiempo hacer un paréntesis en nuestras vidas y en la de Eric.

Sentirse distinto y la necesidad de pertenecer a un grupo no es fácil. Más para un niño que a lo largo de este tiempo ha aprendido a esconderse detrás de una mascara que a veces se muestra pesada y difícil de llevar.

Por primera vez en muchos años Eric se ha sentido escuchado. Nos hemos sentido escuchados.

No ha sido fácil. Nunca nos resultará fácil. Hay demasiados prejuicios y poca voluntad para escuchar contra los que luchar. Pero si por alguna cosa recordaremos Pràctiques II es por su carácter, voluntad y ganas de enseñar a pesar de las dificultades.

Sé que Eric se lleva un buen recuerdo. Sé que más de uno de vosotros se convertirá en ese maestro o maestra de referencia que recordará de mayor.

Ha sido sin duda un bautizo al mundo de las Altas Capacidades. Queda mucho por hacer. Pero el camino ha empezado. No paréis. Todos somos distintos. Todos tenemos mucho que aprender y ofrecer.

Esta carta es un gracias por toda vuestra tarea diaria. Un día de mi dedicación y vocación a cambio de seis trimestres que nos hicieron creer que quizá sí había esperanza y que valía la pena seguir intentándolo.

Muchas gracias. Os echaremos de menos.

_________________________________________

Fa dos anys entrarem amb l’ànima cansada, el dubte i l’esperança escrits a la cara. Impotents, escèptics cap a un sistema educatiu que ens feia sentir estranys. Fa dos anys no m’imaginava escriure aquesta carta.
Vocació, dedicació, humanitat. Són paraules que m’evoquen aquesta escola de nom estrany, que ens ha permès per un temps fer un parèntesi en les nostres vides i en la de l’Èric.
Sentir-se diferent i la necesitat de pertànyer a un grup no és fàcil. Menys per un infant que al llarg de tot aquest temps ha après a amagar-se rere una màscara que de vegades és mostra feixuga i massa pesada.
Per primera vegada en molts anys l’Èric s’ha sentit escoltat. Ens hem sentit escoltats.
No ha estat fàcil. Mai no ens serà fàcil. Hi ha massa prejudicis i poca voluntat d’escoltar contra què lluitar. Però si per alguna cosa recordarem Pràctiques II és pel seu tarannà, voluntat i ganes d’ensenyar malgrat les dificultats.
Sé que l’Èric s’enduu un bon record. Sé que més d’un de vosaltres es convertirà en aquell mestre o mestra de referència en qui pensarà quan sigui gran.
Ha estat sens dubte un bateig d’iniciació al món de les Altes Capacitats. Queda molt per fer. Però el camí ja ha començat. No us atureu. Tots som diferents, tots tenim molt per aprendre i per donar.
Aquesta carta és un gràcies per tota la vostra tasca diària. Un dia de la meva dedicació i vocació a canvi de sis trimestres que ens han tornat a fer creure que potser sí hi havia esperança i que valia la pena seguir-ho intentant.
Moltes gràcies. Us trobarem a faltar.

Anuncios

El repte d’una escola inclusiva

noviembre 26, 2009

Nota de prensa del Comitè organitzador de les II Jornades Nacionals sobre Altes Capacitats Intel.lectuals resumint les jornades que vàren tenir lloc el passat 30 i 31 d’Octubre a Barcelona.

Vull agraïr personalment al Gabinet Psicopedagògic Mentor i al Dr. Leopoldo Carreras per compartir aquest resum amb tots i totes els que creiem que sí que és possible una escola inclusiva .

El passat 30 i 31 d’octubre es van celebrar a la ciutat de Barcelona les II Jornades sobre Altes Capacitats Intel·lectuals organitzades pel Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats de la Secció de Psicologia de l’Educació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) i pel Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC). L’objectiu d’aquestes jornades va ser reforçar el coneixement que es té sobre aquest col·lectiu de nens i nenes amb altes capacitats. Van adreçar-se a totes aquelles persones que estem implicades en l’educació d’un nen, ja sigui des de l’àmbit escolar, social o familiar.

En el treball diari amb aquests nens, ens trobem una sèrie de barreres i d’obstacles per part de les institucions i dels professionals que impedeixen el correcte i necessari desenvolupament dels nens amb altes capacitats intel·lectuals. Aquests obstacles van en contra de l’escola inclusiva que promou la integració i l’atenció de les diferències individuals. El que volem és una educació de qualitat que promogui les oportunitats i l’esforç per millorar.

El programa de les jornades va ser molt divers i dinàmic per donar una visió acurada d’aquest tema. Com a plats principals van fer la seva conferència personalitats distingides com el Dr. Françoys Gagné, el Dr. Franz Mönks, la Dra. Mercè Martínez i el Dr. Antoni Castelló.

El Dr. Gagné ens va presentar el seu model teòric: Model diferenciat de dotació i talent (MDDT), on distingeix dos conceptes claus: la dotació i el talent. La dotació fa referència a la possessió i ús de capacitats naturals destacades, anomenades aptituds, en almenys un àrea o domini de capacitat. El Talent, en canvi, fa referència al domini destacat de capacitats sistemàticament desenvolupades, anomenades competències, en almenys un camp de l’activitat humana. Aquests components juntament amb el procés de desenvolupament de talents constitueixen el trio bàsic de components del MDDT. Dos components addicionals completen l’estructura d’aquesta teoria de desenvolupament: els catalitzadors.

El Dr. Mönks ens va parlar de les diferents definicions que podem trobar d’altes capacitats intel·lectuals. Ell apunta cap a una definició que integri la creativitat com a element principal per distingir una persona amb dotació intel·lectual. Fa especial referència al paper que tenen els educadors a l’hora de potenciar les capacitats dels individus i al seu progrés dins la societat. 

La Dra. Martínez ens va parlar sobre el significat que té l’escola inclusiva. La inclusió és un model que emfatitza que el centre escolar doni resposta educativa des d’una perspectiva institucional i per tota la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes. La inclusió es basa en un canvi de cultura de la institució, del professorat i de les metodologies didàctiques. La responsabilitat de l’èxit escolar recau, no només sobre l’alumne, sinó també sobre les famílies, el professorat i els centres docents, sobre les administracions i sobre el conjunt de la societat. 

El Dr. Castelló ens va parlar sobre les estructures de coneixement i les seves propietats. Aquestes ens serviran de base pel raonament (lògic o creatiu). Una estructura de coneixement és molt personal i la seva utilitat dependrà que hagi estat elaborada utilitzant recursos propis i connectant aquests amb altres estructures amb significat per a aquella persona. Els productes cognitius d’alt nivell no són fruit de més intel·ligència sinó de suficient intel·ligència que està operant sobre estructures de coneixement apropiades. L’avaluació d’aquestes estructures de coneixement serà tant important com l’avaluació del perfil intel·lectual, ja que els recursos intel·lectuals actuen vinculats a formats de coneixement molt elaborats. No és la quantitat de informació el que compta sinó l’elaboració de la mateixa en un format que permeti arribar al màxim nivell. 

Les jornades també comptaven amb activitats simultànies, com els tallers i les taules rodones. Les taules rodones van estar composades de diferents ponents que ens anaven explicant les seves teories i els seus mètodes de treball.  Els tallers van servir per donar una visió més pràctica sobre la intervenció amb aquests nens i nenes. 

Tot plegat, ens va convidar a la reflexió sobre la manera de veure i tractar aquests nens i nenes. La conclusió és que a partir d’ara s’atengui la diferència dins l’aula, els programes escolars s’apropin més al ritme d’aprenentatge dels seus alumnes, les institucions posin els mecanismes i els recursos per recolzar la diversitat, es desmitifiquin certes creences que fins ara no han deixat avançar en aquest camp i, finalment, s’arribi a una educació de qualitat que tingui clar que atendre les peculiaritats de cadascú només ens pot reportar, en un futur, beneficis per a la societat. 

El Comitè organitzador vol agrair el treball de tots els que ens hem implicat per que aquestes jornades esdevinguin un èxit. Agraïments, doncs, als ponents, a les associacions (Afins, Fanjacc, CTY, fundación Promete, Sin límite), als col·legis professionals (COPC i COPEC), a tot l’equip organitzador i, finalment, a tots els assistents.

Comitè Organitzador de les II JORNADES NACIONALS SOBRE ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS

Afortunadament…Tots som diferents!

noviembre 25, 2009

FACULTAT DE PEDAGOGIA-  II Jornades sobre la intervenció educativa amb alumnat amb altes capacitats 

Coordinació a càrrec de la Dra. Núria Rajadell, del Departament de Didàctica i Organització Educativa 

Data: Dilluns 30 de Novembre de 2009

Lloc: Edifici del Teatre. Aula de Pedagogia

PROGRAMA

8.30 a 8.45 h.

Benvinguda i Introducció a la Jornada: la riquesa es troba en la diferènci

Núria Rajadell, coordinadora de la Jornada 

8.45 a 10.30 h.

Alumnat precoç, talentós, superdotat. Conceptes bàsics, categoritzacions, riscos i    

Reptes. Protocol de detecció i intervenció en nens i nenes amb altes capacitats intel·lectual

Milagros Valera, pedagoga i logopeda, coordinadora del GTSAC (Grup de   Treball de Superdotació i Altes Capacitats del Col·legi de Pedagogs de Catalunya)      

11.00 a 13.30 h.

Panoràmica general a Catalunya i a l’estranger

Taller d’intervenció participativa sobre altes capacitats a l’escola (I)

Gemma Vilaseca, psicopedagoga de la Fundació Oms i de Prat, de Manresa

Rosa Vela i Pilar Balagué, professores d’Institut d’Educació Secundària 

15.30 a 17.00 h.

Taller d’intervenció participativa sobre altes capacitats a l’escola (II)

Milagros Valera, pedagoga i logopeda del Gabinet Mentor de Barcelona 

17.00-19.00 h

Sentiments i actuacions de les famílies amb infants i adolescents amb altes capacitats

Maria Dolors Rius, infermera. Presidenta de FANJACC (Fundació per a l’Ajut a Nen i Joves d’Altes Capacitats de Catalunya)

Maria Vinyoles, pediatra de l’Hospital General de Vic

Marisol Galobades, llicenciada en EADA   

      – Activitat reconeguda amb 1.5 crèdits de Lliure Elecció –

Activitat gratuïta per a l’alumnat de la Universitat de Barcelona, gràcies a la col·laboració de la Facultat de Pedagogia de la UB


A %d blogueros les gusta esto: